ZOBACZ NASZE PROJEKTY UNIJNE

Projekt I  DYSZA:

pn. : „Zaprojektowanie WIELOSTRUMIENIOWEJ DYSZY do fontann suchopowierzchniowych przeznaczonych do specjalistycznej technologii fontannowej” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

DZIAŁANIE 1.2 :
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,

PODDZIAŁANIE:  1.2.1
Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem jest uruchomienie w Polsce produkcji innowacyjnej wielostrumieniowej dyszy suchopowierzchniowej przeznaczonej do technologii fontannowej  i rozpoczęcie współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wykonanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej produktu w pełni przetestowanego i gotowego do wprowadzenia na rynek.

Projekt II LAMPY:

pn.: „Zaprojektowanie typoszeregu innowacyjnych PODWODNYCH LAMP LED  przeznaczonych do specjalistycznej technologii fontannowej” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

DZIAŁANIE 1.2 : Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,

PODDZIAŁANIE:  1.2.1  Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem jest uruchomienie w Polsce produkcji innowacyjnych opraw podwodnych o wysokiej jakości , odpowiednich do trwałego zanurzenia w wodzie i  przeznaczonych do technologii fontannowej . Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wykonanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej produktu w pełni przetestowanego i gotowego do wprowadzenia na rynek ; produktu,  który rozwiąże problem kapilarnego przesączania wody do elementów elektronicznych lampy